ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา

ขอเชิญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ สติภาวนาภิรตาราม

ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ สติภาวนาภิรตารามศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรวิถีพุทธ “สติภาวนาภิรตาราม”

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ทอดถวาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสติภาวนาภิรตาราม

สมัคคอบรมปฏิบัติธรรม วิทยากรไตรสิกขา รุ่นที่1

สมัคคอบรมปฏิบัติธรรม วิทยากรไตรสิกขา รุ่นที่ 1 (บรรพชิต-คฤหัสถ์) วันที 1-7 พย.62 ณ สติภาวนาภิรตาราม จ.สุรินทร์

เชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม สติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา

ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ขอเชิญร่วมกันทำบุญเพื่อสร้างศาลาสำหรับปฏิบัติธรรม สติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา

ธรรมะจากพระอาจารย์

ธรรมะจากสติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา

คิดอย่างไรใจสงบ – หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ

ธรรมะจากพระอาจารย์ คิดอย่างไรใจสงบ - หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ถ้ารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงจะไม่ทุกข์

ธรรมะจากพระอาจารย์ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ถ้ารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงจะไม่ทุกข์

ธรรมะยามเช้า ธรรมะสอนใจคนทำงาน ทำงานอยู่กับปัจจุบัน ใจปล่อยวาง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรวิถีพุทธเสนอธรรมะยามเช้า ธรรมะสอนใจคนทำงาน ทำงานอยู่กับปัจจุบัน ใจปล่อยวาง