กิจกรรมสติภาวนาภิรตาราม

สติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ทอดถวาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสติภาวนาภิรตาราม

สมัคคอบรมปฏิบัติธรรม วิทยากรไตรสิกขา รุ่นที่1

สมัคคอบรมปฏิบัติธรรม วิทยากรไตรสิกขา รุ่นที่ 1 (บรรพชิต-คฤหัสถ์) วันที 1-7 พย.62 ณ สติภาวนาภิรตาราม จ.สุรินทร์

อนุโมทนาบุญ พ่อสูนย์ แม่คำเพียง โพธิ์แสน และลูกหลาน

อนุโมทนาบุญ พ่อสูนย์ แม่คำเพียง โพธิ์แสน และลูกหลาน ร่วมทำบุญกุศล เพื่อศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรตามแนววิถีพุทธ

เชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม สติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา

ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ขอเชิญร่วมกันทำบุญเพื่อสร้างศาลาสำหรับปฏิบัติธรรม สติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา

ธรรมะจากพระอาจารย์

ธรรมะจากสติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา
ธรรมเป็นโลกบาล

ธรรมเป็นโลกบาล

พระอาจารย์
อริยสัจ 4

อริยสัจ 4

พระอาจารย์
หัวใจพระพุทธศาสนา

หัวใจพระพุทธศาสนา

พระอาจารย์