กิจกรรมสติภาวนาภิรตาราม

สติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา

อนุโมทนาบุญ พ่อสูนย์ แม่คำเพียง โพธิ์แสน และลูกหลาน

อนุโมทนาบุญ พ่อสูนย์ แม่คำเพียง โพธิ์แสน และลูกหลาน ร่วมทำบุญกุศล เพื่อศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรตามแนววิถีพุทธ

การฝึกอบรมวิทยากรไตรสิกขา

การฝึกอบรมวิทยากรไตรสิกขาเพื่อเป็นผู้นำชาวพุทธ 1-7 พฤศจิกายน 2562 พระวิทยากรค่ายวัยใสทุกรูป พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป ที่ได้ นธ.เอก พรรษา 3 ขึ้นไป

ศาลาหลังแรก สำเร็จลงได้ด้วยดี

ศาลาหลังแรก สำเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือร่วมแรงของทุก ๆ คน

เชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม สติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา

ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ขอเชิญร่วมกันทำบุญเพื่อสร้างศาลาสำหรับปฏิบัติธรรม สติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา

ธรรมะจากพระอาจารย์

ธรรมะจากสติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา
ธรรมเป็นโลกบาล

ธรรมเป็นโลกบาล

พระอาจารย์
อริยสัจ 4

อริยสัจ 4

พระอาจารย์
หัวใจพระพุทธศาสนา

หัวใจพระพุทธศาสนา

พระอาจารย์