อนุโมทนาบุญ พ่อสูนย์ แม่คำเพียง โพธิ์แสน และลูกหลาน

อนุโมทนาบุญ พ่อสูนย์ แม่คำเพียง โพธิ์แสน และลูกหลาน ร่วมทำบุญกุศล เพื่อศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรตามแนววิถีพุทธ