ขอประกาศอนุโมทนา ผู้มีจิตบริจาค

ขอประกาศอนุโมทนา ผู้มีจิตบริจาคสร้างศูนย์ปฏิบัตอธรรมและพัฒนาบุคลากรวิถีพุทธ