ขอเชิญร่วมสร้างกุฏิกรรมฐาน จำนวน 10 หลัง

ขอเชิญร่วมสร้างกุฏิกรรมฐาน จำนวน ๑๐ หลังณ สติภาวนาภิรตาราม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคคลากรวิถีพุทธ บ้านขามพัฒนา ต.ทัพทัน อ.สังขะจ.สุรินทร์