สมัคคอบรมปฏิบัติธรรม วิทยากรไตรสิกขา รุ่นที่1

สมัคคอบรมปฏิบัติธรรม วิทยากรไตรสิกขา รุ่นที่ 1 (บรรพชิต-คฤหัสถ์) วันที 1-7 พย.62 ณ สติภาวนาภิรตาราม จ.สุรินทร์

อนุโมทนาบุญ พ่อสูนย์ แม่คำเพียง โพธิ์แสน และลูกหลาน

อนุโมทนาบุญ พ่อสูนย์ แม่คำเพียง โพธิ์แสน และลูกหลาน ร่วมทำบุญกุศล เพื่อศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรตามแนววิถีพุทธ

การฝึกอบรมวิทยากรไตรสิกขา

การฝึกอบรมวิทยากรไตรสิกขาเพื่อเป็นผู้นำชาวพุทธ 1-7 พฤศจิกายน 2562 พระวิทยากรค่ายวัยใสทุกรูป พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป ที่ได้ นธ.เอก พรรษา 3 ขึ้นไป

วันนี้ที่ สติภาวนาภิรตาราม มีคณะพระสงฆ์ 172 รูป

วันนี้ที่ สติภาวนาภิรตาราม มีคณะพระสงฆ์ 172 รูป ศูนยปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ (บ้านละเอาะ)

ขอเชิญร่วมสร้างกุฏิกรรมฐาน จำนวน 10 หลัง

ขอเชิญร่วมสร้างกุฏิกรรมฐาน จำนวน ๑๐ หลังณ สติภาวนาภิรตาราม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคคลากรวิถีพุทธ บ้านขามพัฒนา ต.ทัพทัน อ.สังขะจ.สุรินทร์