อนุโมทนาบุญ พ่อสูนย์ แม่คำเพียง โพธิ์แสน และลูกหลาน
ร่วมทำบุญกุศล เพื่อศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรตามแนววิถีพุทธ