วันนี้ที่ สติภาวนาภิรตาราม มีคณะพระสงฆ์ 172 รูป ศูนยปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ (บ้านละเอาะ) ซึ่งบวชในโครงการอุปสบทเฉลิมพระเกียรติ ร.10ได้เดินทางมาเยื่ยมชม และเดินจงกรม ทำสมาธิ แผ่เมตตา ก่อนเดินทางกลับวัด