ขอเชิญร่วมสร้างกุฏิกรรมฐาน จำนวน ๑๐ หลัง
ณ สติภาวนาภิรตาราม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคคลากรวิถีพุทธ บ้านขามพัฒนา ต.ทัพทัน อ.สังขะจ.สุรินทร์ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับจำพรรษาของพระภิกษุ-สามเณร และเพื่อใช้ในการฝึกอบรมสำหรับพระที่จะเข้ารับการฝึกอบรมถือธุดงค์กรรมฐานตลอดปี เป็นส่วนหนึ่งของบุญที่จะเกิดกับพระธุดงค์กรรมฐาน ด้วยการอุปถัมภ์สร้าง กุฏิพระกรรมฐาน อันจะเป็นการเพื่มความสัปปายะเเก่การปฏิบัติสมณะธรรม..อันสงัด

เนื่องด้วยสติภาวนาภิรตารามจะได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมตรอดทั้งปี เเต่เนื่องจากในช่วงหน้าฝนจะมีฝนตก เเละมีสัตว์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย จึงทำให้การปลักกลด พักจำวัตรปฏิบัติภาวนาใต้ต้นไม้..จึงเป็นเรื่องลำบาก ไม่สะดวก อีกทั้ง ในช่วงฝนตก ยังมีสัตว์ มีพิษต่างๆ ที่ร้ายเเรง อาทิ งู ตะขาบ เเมลงป๋อง เเละอื่นๆ รบกวนการปฏิบัติสมณะธรรม จึงทำให้การฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ใต้ต้นไม้รุกขมูล ถือธุดงค์วัตร เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติธรรม จึงทำให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วม สร้างกุฏิพระธุดงค์กรรมฐาน จำนวน 10 หลัง เพื่อให้เเล้วเสร็จ เเละป็นประโยชน์ในการใช้งานบำเพ็ญภาวนา ตลอดปีต่อไป

จึงขอเชิญสาธุชนผู้เห็นความสำคัญในการสนับสนุนงานเผยเเผ่พระศาสนาทุกท่าน ที่มีกำลังเเรงศรัทธาในการสนับสนุนงานสร้างพระธุดงค์กรรมฐาน(ถือธุดงค์วัตร)ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างกุฏิพระธุดงค์กรรมฐาน จำนวน 10 หลัง

ทุกเจ้าภาพที่ร่วมสร้างกุฏิเเต่ละหลังจะได้จารึกชื่อเป็นเกียรติเเก่วงศ์ตระกูล เเละได้รับอานิสงส์ผลบุญที่จะเกิดจากการที่พระธุดงค์กรรมฐานจะเข้ารับการปฏิบัติธรรม เเบบวิเวกในป่า ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ดำเนินการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมถือธุดงค์หลังสร้างเสร็จเเล้ว คณะเจ้าภาพสามารถร่วมถวายกุฏิกรรมฐานเเด่คณะสงฆ์ได้ตามกำหนดเวลางานต่อไป

จุดมุ่งหมายในการสร้าง
๑.เพื่อบังเเดดบังฝน (สำหรับพระที่จะเข้ารับการอบรมถือธุดงค์กรรมฐาน ทุก3เดือน)
๒.เพื่อเป็นสถานที่พักสำหรับพระภิกษุที่จะเข้าปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานในโครงการอบรมปฏิบัติธรรมโครงการต่างๆ
๓.เพื่อเป็นสถานที่ในการบำเพ็ญสมณะธรรมอย่างเเบบวิเวก(สำหรับนาคที่จะเข้าอุปสมบทหมู่)
๔.เพื่อเป็นกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) สำหรับพระภิกษุที่จะเข้ารับการอบรมภาวนาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
๕.เป็นที่พักสำหรับพระภิกษุนักปฏิบัติกรรมฐาน ในช่วงฤดูฝน..อันจำเป็นต้องพักอาศัยในที่มุมบังมิดชิด เพื่อป้องกันฝนเเละอันตรายจากสัตว์ ต่างๆ

การให้ที่อยู่อาศัย…ได้ชื่อว่าได้บุญมาก…เพราะการให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่ง….เพราะเมื่อมีที่อยู่อาศัย..ย่อมมีการสร้างบุญ…การทำความดี…เเละจะมีการปฏิบัติธรรม..รักษาศีล…เจริญสมาธิ..เเละเจริญปัญญาภาวนา…เเละการให้ที่อยู่อาศัยเป็นบ่อเกิดของบุญทุกประกาศ….

สามารถร่วมบุญได้ดังนี้
ชื่อบัญชี : ศูนย์ปฏิบัติธรรมสติภาวนาภิรตาราม
(สุวิทย์ ศิริศิลป์)
เลขที่บัญชี : 020264963081
ธนาคารออมสิน สาขาสังขะ
(เมื่อโอนแล้วกรุณาส่งสลิป มาที่ ID Line = charnb007 เพื่อจัดส่งอนุโมทนาบัตรต่อไป )
===========================

ติดต่อ
พระครูปริยัติกิจธำรง รอง จจ.สุรินทร์ โทร.0810760524
พระมหาวิชาญ สุวิชาโน โทร 062-5374378
นายไกรสร จังอินทร์ โทร.094-5615964
นายพิมล บัวบาน โทร.0816603171