ขอประกาศอนุโมทนา ผู้มีจิตบริจาคสร้างศูนย์ปฏิบัตอธรรมและพัฒนาบุคลากรวิถีพุทธ สติภาวนาภิรตาราม
ผอ.ฉันทนา ภุมมา 1000. บาท
ครูเปรมทิพา. ลิ้มทวีส่ง1000 บาท
ครูปฏิญญา บุญส่ง. 200. บาท
สาธุๆ